Image1\
 • FIRMA

 • OFERTA

 • OBSŁUGA B2B

 • WYCENA USŁUG

 • KONTAKT

 • REFERENCJE

Firma OBLIGATIO specjalizuje się w windykacji wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego. Czy zmęczyło Was przedmiotowe traktowanie przez tzw. „liderów rynku”? Odczuwasz brak rzetelnej informacji odnośnie przebiegu procesu windykacji Twoich należności? Chcesz, aby Twoje zlecenie w końcu zostało potraktowane priorytetowo? Odpowiedzią na te i na wiele innych pytań dręczących przedsiębiorców jest OBLIGATIO, utworzona przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz świadomością popełnianych przez rynek błędów.

Zakres działania

Prowadzimy intensywną windykację terenową i bezpośrednie negocjacje zmierzające do polubownego zamknięcia spraw:
 • działania wywiadowcze ustalające składniki majątku dłużnika oraz monitorujące jego otoczenie biznesowe poprzedzające pierwsze rozmowy z dłużnikiem;
 • osobisty kontakt z dłużnikiem;
 • intensywne negocjacje;
 • pełna obsługa prawna na wszystkich etapach windykacji;
 • prowadzenie procedur sądowych w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego;
 • aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych.

Przewaga konkurencyjna

Głównymi cechami, dzięki którym budujemy swoją przewagę konkurencyjną są kompleksowość świadczonych usług, indywidualizm w podejściu do Klienta, doświadczenie OBLIGATIO oraz innowacyjne metody dotarcia do Dłużnika.

Kompleksowość

Pełen wachlarz usług windykacyjnych, od monitoringu począwszy, poprzez windykację polubowną, na windykacji prawnej kończąc, zachowując różnorodność form kontaktu z Dłużnikiem.

Indywidualizm

 • Indywidualne podejście OBLIGATIO do potrzeb Klienta:
 • dostosowanie procesu obsługi do wymagań klienta,
 • restrukturyzacja zadłużenia.

Doświadczenie

 • wieloletnie doświadczenie OBLIGATIO w obsłudze klienta z sektora B2B
 • doświadczenie OBLIGATIO w windykacji różnorodnych typów wierzytelności

Obszary aktywności

 • Monitoring

  • Nadzwanianie należności
 • Windykacja polubowna

  • Ustalenia teleadresowe
  • Wysyłka korespondencji
  • Kampanie telefonów przychodzących
  • Kampanie telefonów wychodzących
  • Windykacja bezpośrednia
  • Negocjacje z dłużnikami
  • Zawieranie ugód
  • Korespondencja indywidualna
  • Rozpatrywanie reklamacji
 • Windykacja prawna

  • Negocjacje przedsądowe
  • Pozwy
  • Współpraca z sądami
  • Współpraca z komornikami

Zakres świadczonych usług

Usługa windykacji stacjonarnej obejmuje działania, po upływie wyznaczonego terminu płatności, zmierzające do dobrowolnej spłaty należności poprzez polubowne postępowanie na drodze negocjacji. Nawiązywanie kontaktów z opóźniającymi się w spłatach, odbywać się będzie telefonicznie oraz listownie, poprzez wysyłkę monitów upominawczych.
W skład działań windykacyjnych wchodzą m. in.: weryfikacja danych, ustalenia teleadresowe, nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, negocjowanie możliwości spłaty zadłużenia, zawieranie ugód i monitorowanie terminowości spłaty zadłużenia, wizyty osobiste windykatorów.

Czas obsługiwanych spraw

Czas obsługi uzależniony jest od wymagań Zleceniodawcy. OBLIGATIO posiada doświadczenie w działaniach windykacyjnych dotyczących zleceń skierowanych do obsługi na krótkie okresy jak i długotrwałej obsłudze spraw trudnych, tj. 12-18 miesięcznej. Aktualnie pakiety otrzymywane od naszych Klientów są w obsłudze między innymi na 6, 21, 30, 45 i 90 dni.

Komunikacja

OBLIGATIO gwarantuje stały kontakt telefoniczny i mailowy z Koordynatorem zlecenia. Osoba ta będzie odpowiedzialna za prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Klientem a OBLIGATIO. Wszelkie dokumenty wymagające akceptacji Klienta wysyłane będą przez Koordynatora Zlecenia.

 

OBSŁUGA B2B

WYMIANA DANYCH

Posiadamy autorski, w pełni elastyczny system pozwalający na generowanie praktycznie dowolnego raportu odnośnie podjętych działań oraz import danych w zasadzie w dowolnym formacie. Najczęstszą praktyką stosowaną przy wymianie informacji z klientem jest ich przekazywanie za pośrednictwem zaszyfrowanych kluczem PGP plików .xls o wcześniej ustalonym formacie.

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Każda sprawa posiadająca przesłanki sprawy spornej, jest rozpatrywana indywidualnie.
Termin rozpatrywania reklamacji 14 - 30 dni.

AKTUALIZACJA DANYCH FINANSOWYCH

Proponujemy aktualizację danych finansowych w trybie dziennym. Plik z aktualizacją windykowanych sald przesyłany będzie do OBLIGATIO codziennie. Tak skonstruowany proces aktualizacji danych finansowych pozwala na szybszą reakcję ze strony osób prowadzących sprawy, np. w sytuacji niedotrzymania promesy spłaty oraz umożliwia weryfikację oświadczenia Klienta o dokonanej wpłacie.

ROZLICZENIA

Do 5 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego OBLIGATIO przesyła do Klienta zestawienie przekazywanych w codziennych aktualizacjach wpłat dokonanych w trakcie okresu rozliczeniowego. Weryfikacja przez Klienta nie będzie dłuższa niż 5 dni. Poprawnie zweryfikowane zestawienie będzie podstawą do wystawienia faktury VAT, z 14-dniowym terminem płatności.

WYCENA

OBLIGATIO za usługi windykacyjne pobiera prowizję typu "success fee", która jest naliczana od kwot zwindykowanych w procesie obsługi. Wysokość prowizji jest dostosowana do charakteru i etapu procesu windykacji a obliczana jest na podstawie wyceny opartej na informacjach przekazanych przez Klienta.

Podstawowe informacje konieczne do wykonania wyceny to między innymi:
 • Rodzaj zobowiązania (Faktura VAT, zobowiązanie cywilnoprawne itp.)
 • Data powstania zobowiązania
 • Kwota zadłużenia
 • Termin płatności

Oraz inne dane, których szczegółową listę znajdziecie Państwo w formatce, której link podajemy poniżej:
Formatka_danych.xlsx

Celem wyceny wierzytelności, bądź o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formatki i przesłanie jej wraz z Państwa danymi kontaktowymi na adres JLIB_HTML_CLOAKING   - skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.

 


KONTAKT

 

 

Michał Trzosek
tel. 512-188-411,
JLIB_HTML_CLOAKING


REGON: 221192184, NIP: 957-088-12-61
www.obligatio.pl

REFERENCJE